THIẾT BỊ ĐIỆN

 
ĐÈN ÂM TRẦN 3 MÀU 7W VIỀN VÀNG

65.000 đ   50.000 đ

   
ĐÈN ỐP TRÂN VUÔNG 18W

100.000 đ   65.000 đ

   
ĐÈN PHA 100W LED MÕNG SÁNG TRẮNG

350.000 đ   260.400 đ

 
 
ĐÈN PHA 200W LED MÕNG SÁNG TRĂNG

700.000 đ   592.000 đ

   
ĐÈN PHA 300W LED MÕNG SÁNG TRẮNG

945.000 đ   800.000 đ

   
ĐÈN PHA 50W LED MÕNG SÁNG TRẮNG

300.000 đ   179.800 đ

 
Đang tải...